تبلیغات
متن موسیقی - 300- محمد بیباک
به زودی

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 تیر 1390
بعد از چند هزار سال هنوز رو پای ستونای تخت جمشید


دستتون به خاک من نمیرسه دولتای غرب وحشیبه ایران اعتقاد دارم من به قد قرآنگربه ی محجوب ما یه ببر غرانحروف بسیج شدن همه پشت همواژه ها نیزه به دست همه پشت منملحق شو به سپاهم حتی اگه جا نیستکلمات میباره و میشه همه جا خیسهوای آلوده پاک میشه همیشه بعد بارانمن مبارزم یه فدایی از سر بدارانامشب چه سرد یارانای رهسپارانیه قدری آرامخون مارو خوردن این کافر دلانبه سخره گرفتن از کیش تا مازندرانخیال بافی دیگه بسته دیوانه هااین خاک نخواهد افتاد دست بیگانه هابا این چند نفر کردید خسته ایران ماپس جاتون درکهجاهای پست و ویرانه هانمیتونی ببری یه ذره از خاک ما بر دوشقصد انحراف داره مردی با تمثال ضحاک مادر کشمارو ببین همگی جوون و پیر متحدیم وای بر بوشمردی که به اسم صلح میپاشه بذر نفاقبدون ایرانی ها همه دارن نذر که دفاعکنند از خاکشون همگی به قصد رفاهدیدی ایران منو تو هشت سال نتونستن بگیرن ابر قدرتادوستی و صلح بابا بهتره نده هدر فرصت هالشکر با هر عظمتی جلوی ایران نابودههرچند نمیخوایم بشه دستامون به کشتن آدمای بی ایمان آلودهخونت دستامو کثیف کرد حالا وقت شستن دستامحریف همه سیصد نفرتون یکیه رستم دستانچند سال تو تخیلات میبینید که رشد داشتیدایران رو تو تخیلاتتون بگیرید و خوش باشیدپای مرز ایران رفت روح آرش کمان دارروییده از نسل چند صد آدم تواندارمتعصب تریم مواقع بد ها ماآره اینه عواقب جنگ با مابا ایران بازی نکن این راه نجاته بد بختما همه ایرانییم ،آریاییست نژاد برترضد ضحاک پا میشم من مثه کاوه ی آهنگرهمه پشت منن برسه بگوششون فقط کافیه آهنگممارو بکش تمدن که زنده استاما چیزی که میمونه تنفر یه عده استقرن ها میگذره اما گفتار،کردار،پندار که یکدستمونده و سینه سینه رسیده به این نسلمن کنار وایمیستم ببر ما خودش حاضرهچه مردایی واسه این خاک جون دادن خدا خودش ناظرهامسال واسه من سال کورش کبیرهدشمن ایران کور بشه بمیرهخشایار ها این خاک رو با جون و دل حفظش کردنبا خون دلقانون مدنی مدیون به کورش ماپس به دشمن ایران بگو کور بشهماایرانیا نوشتیم اولین اعلامیه حقوق بشرفیلم شما لعنتیاس دروغ به بشربدون مجازات داره این کاری که تو کردیسیاستت بود این از فیلم اون از کاریکاتوراگه ایرانیا مسخره کردن دارن پس چرامسند های بزرگ دنیا مثه ناسا میچرخن رو دست مامن شنیده بودم مردی با عدد مثله سیصد شمادنیارو تغییر میده اما کلی بیشتر از شماچیزی مثه سیصد و سیزده نفر از یاران امام آخر ماخواهند جنگید به نام دین و به نام باور مایگانه یاور ما دنیارو میگیره و تغییر میدهاما دیره نمیدونم چرا خدا تو اومدنش تاخیر میدهاز اون روز تو پس بترساز ترس بلرزاز دست منخستم چه مناز قصد میگممن هزار بارهفت هزار سالرفت به تاراجمن ایرانیم مثه دماوند محکممآزاد مردی میخوام اهدافم محترمبگم نمیتونی بگذری از ما در کل به آسانینابود شی بشکنه سمبل آزادیتهمه بر پا کهخاک پاک ما کهچند هزار سال قدمت دارهداره به دست ظالم میشه ضایعمطمئن باش پشت داستان سیصد کلکهیادم باشه یه حسابی داریم سیصد طلبتطبقه بندی: رپ (RAP)، 
ارسال توسط artan tabrizy
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه